Betingelser for brug

Artikel 1 - PRÆAMBEL

Nærværende generelle brugsbetingelser eller GTU udgør en juridisk ramme for brugen af tjenesterne på Modyros websted (i det følgende benævnt "webstedet"). Leverandøren opfordrer brugerne til at læse disse generelle vilkår og betingelser for brug (i det følgende benævnt "GTU") omhyggeligt. Afgivelse af en ordre indebærer accept af de almindelige forretningsbetingelser. Det er brugerens ansvar at tage hensyn til dem, inden han/hun foretager et køb. De fotografier eller grafik, der vises på webstedet, er ikke kontraktlige. Brugeren bekræfter, at han/hun har læst dem og accepteret dem ved at sætte kryds i det relevante felt, før han/hun bekræfter sin online bestilling. Les présentes CGU encadrent les conditions d’utilisation du site Internet par lequel le fournisseur offre à la vente ses Produits à ses Clients consommateurs. De meddeles systematisk til den bruger, der anmoder om dem. I tilfælde af senere ændringer af de almindelige forretningsbetingelser er brugeren underlagt den version, der var gældende på tidspunktet for hans/hendes bestilling.

Artikel 2 - Adgang til webstedet

Webstedet giver gratis adgang til leverandørens onlinesalgstjeneste. Webstedet er gratis tilgængeligt fra ethvert sted for enhver bruger med internetadgang. Alle omkostninger, der er nødvendige for at få adgang til tjenesterne (computerudstyr, internetforbindelse osv.), er for brugerens regning. Af vedligeholdelsesmæssige eller andre årsager kan udgiveren afbryde eller suspendere adgangen til webstedet uden varsel eller begrundelse.

Artikel 3 - Indsamling, behandling og beskyttelse af oplysninger

For at kunne afgive en ordre skal brugeren af webstedet oprette en konto. Ved denne lejlighed og inden for de mere generelle rammer for handelsforbindelsen er indsamlingen af personlige oplysninger nødvendig og obligatorisk. Leverandøren er forpligtet til at indsamle en vis mængde obligatoriske personoplysninger (herunder især efternavn, fornavn, leveringsadresse osv.), som er nødvendige for at behandle ordren, sikre betalingen og overholde leverandørens juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser. De opbevares i 5 år fra datoen for bestillingen. Hvis kunden undlader at give disse oplysninger, er det umuligt at behandle ordren. Disse oplysninger er beregnet til intern brug hos leverandøren, men kan videregives til virksomheder, der bidrager til gennemførelsen af salget, herunder navnlig dem, der leverer produkterne eller behandler betalinger. Deres behandling sker i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning 2016/975 af 27. april 2016 og med respekt for privatlivets fred i overensstemmelse med lov nr. 78-17 af 6. januar om behandling af data, filer og frihedsrettigheder. Med hensyn til disse personoplysninger har kunden: - retten til at få adgang til de personoplysninger, der vedrører ham, - retten til at få berigtiget og slettet personoplysninger, hvis de er unøjagtige, ufuldstændige, tvetydige eller forældede, eller hvis indsamling, brug, videregivelse og lagring af visse oplysninger er forbudt, - retten til at begrænse behandlingen af oplysninger, forudsat at denne anmodning er behørigt begrundet og ikke forhindrer leverandøren i at opfylde sine lovgivningsmæssige og retlige forpligtelser; - retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysninger (navnlig i tilfælde af behandling med henblik på kommerciel prospektering) - retten til at udforme post mortem-direktiver vedrørende opbevaring, sletning og videregivelse af dine personoplysninger - retten til at trække sit samtykke til visse behandlinger tilbage (behandlinger, der er udført før tilbagetrækningen af samtykket, forbliver lovlige) - retten til at indgive en klage til CNIL. Pour exercer ses droits, le Client peut adresser une demande au fournisseur, par le biais d’un courrier postal ou par email aux adresses de contact figurant sur le site. Anmodningen skal indeholde kundens e-mail-adresse, efternavn, fornavn og postadresse og skal ledsages af en kopi af kundens for- og bagside af identitetskortet. Der sendes et svar senest en måned efter modtagelsen af anmodningen.

Artikel 4 - INTELLEKTUEL EJENDOM

Webstedets mærker, logoer og indhold (grafiske illustrationer, tekster osv.) er beskyttet af loven om intellektuel ejendomsret og af ophavsretten. Brugerens reproduktion og kopiering af indholdet af webstedet kræver forudgående tilladelse fra webstedet. I dette tilfælde er enhver brug til kommercielle eller reklameformål forbudt.

Artikel 6 - HYPERTEXT LINKS

Webstedet kan indeholde hypertekstlinks. Ved at klikke på dem forlader brugeren webstedet, som ikke har nogen kontrol over indholdet af de underliggende websider og ikke kan holdes ansvarlig for dem.

Artikel 7 - COOKIES

Under besøg på webstedet kan der automatisk blive installeret en cookie i brugerens browser. Cookies er små filer, der midlertidigt gemmes på brugerens harddisk. Disse cookies er nødvendige for at sikre tilgængelighed og navigation på webstedet. Disse filer indeholder ingen personlige oplysninger og kan ikke bruges til at identificere en person. Oplysningerne i cookies bruges til at forbedre navigationen på webstedet. Ved at surfe på webstedet accepterer brugeren cookies. De kan deaktiveres via indstillingerne i browsersoftwaren.

Artikel 8 - Offentliggørelse af brugeren

Webstedet giver brugerne mulighed for at offentliggøre kommentarer. I sine publikationer skal medlemmet overholde reglerne for netikette samt de gældende lovregler. Webstedet har ret til at foretage en forudgående moderation af publikationerne og kan nægte at lægge dem online uden at skulle begrunde det. Brugeren beholder alle intellektuelle ejendomsrettigheder. Enhver offentliggørelse på webstedet indebærer dog, at forlaget får en ikke-eksklusiv og gratis ret til at repræsentere, reproducere, ændre, tilpasse, distribuere og sprede publikationen hvor som helst og på ethvert medium i den intellektuelle ejendomsrets gyldighedsperiode. Dette kan ske direkte eller gennem en autoriseret tredjepart. Dette omfatter retten til at bruge publikationen på internettet og på mobiltelefonnetværk. Udgiveren forpligter sig til at nævne medlemmets navn i nærheden af publikationen ved hver brug. Brugeren er ansvarlig for det indhold, han/hun lægger online, og forpligter sig til at sikre, at det ikke krænker tredjeparters interesser. Enhver retssag, som en skadelidt tredjepart indleder mod webstedet på grund af brugeren, skal bæres af denne. Webstedet kan til enhver tid slette eller ændre brugerens indhold af enhver grund og uden varsel.

Artikel 9: - Lovvalg og bilæggelse af tvister

Denne GTU er underlagt fransk lovgivning. I tilfælde af problemer står kundeservice til rådighed for at finde en mindelig løsning. Hvis der ikke findes en løsning direkte med kundeservice, har Europa-Kommissionen oprettet en tvistbilæggelsesplatform til at indsamle klager fra forbrugere efter et onlinekøb. Platformen videresender derefter disse klager til en kompetent national mægler. Du kan få adgang til denne platform ved at følge dette link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/main